ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „„MS Word i MS Excel – od podstaw do poziomu średniozaawansowanego” w celu rozeznania rynku.

Oferty cenowe należy przesłać do 06.07.2020r. do godziny 14.00 na mail:  tk_mazowsze@fundacjasustinae.org

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_I_2_MAZ/2020