ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja ” zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z  obsługą programów Word i Excel”  obejmującego tematykę w zakresie m.in. prawidłowej praktyki w osobistej, mailowej i telefonicznej obsłudze klienta, obsługi urządzeń biurowych, pracy na komputerze w programie Word ( sporządzanie pism, listów, raportów, notatek…) oraz Excel, zagadnienia z ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentów, pracy w sekretariacie, obsługi trudnego klienta, savoir- vivre w pracy w biurze  i in.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 27.07.2020 – 21.08.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 21.07.2020r. do godziny 16.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU