Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Front-end developer ”.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 03.08.2020 – 31.08.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 24.07.2020r. do godziny 16.00. 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku