Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_1_SLK/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Archiwista I i II stopnia” w celu rozeznania rynku.  

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy (w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 14.10.2020 – 30.10.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_slask@fundacjasustinae.org lub dostarczyć do biura projektu: Gliwice 44-102; ul. Świętojańska 5A/11 najpóźniej do dnia 12.10.2020 do godziny 12.00, liczy się data wpływu oferty do biura. 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku