ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 3/SZ/TK_II__MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. kadr i płac” obejmującego tematykę w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony danych osobowych i archiwizacji akt osobowych, zasad podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne, dokumentacji i rozliczenia z ZUS, problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, zasad naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, dokumentacji i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, programu Płatnik i  Symfonia i in.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 01.09.2020 – 18.09.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 26.08.2020r. do godziny 16.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU