Zmiana zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” (ZZO/000272/06/D)

Informujemy, że od 02.03.2020r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością” realizowany przez Fundację Sustinae na podstawie umowy nr ZZO/000272/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 18.04.2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

Aktualny Regulamin