AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA NA GRUDZIEŃ 2017

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na grudzień dla Uczestników projektu: Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)

Harmonogram wsparcia_grudzień_2017