AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LUTY 2019

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualizację harmonogramu wsparcia na miesiąc LUTY  2019 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2019