Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja do projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni-program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną oraz w Biurach Regionalnych Projektu:
Kraków, ul. Szlak 65, p.511
Bytom, ul. Piłsudskiego 67
Kontakt telefoniczny: 728 430 907

Wkrótce zostanie również uruchomione Biuro Regionalne dla Województwa Podkarpackiego.

Istnieje możliwość dojazdu pracownika projektu do potencjalnego uczestnika.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba punktów osiągnięta podczas procesu rekrutacji.

Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych:
Ankieta rekrutacyjna – POBIERZ
Oświadczenie o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ
Kserokopia dowodu osobistego
Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

NABÓR DO PROJEKTU