Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych, kompleksowych metod wsparcia wejścia na otwarty rynek pracy. Poza specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, uczestnicy programu mogą liczyć na indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz pośrednictwo pracy. Odbędą się również szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb oraz możliwości beneficjentów i zgodne z diagnozą lokalnego rynku pracy.

Każdy z uczestników będzie miał szansę doskonalenia zdobytych kwalifikacji podczas płatnych staży zawodowych u wybranych pracodawców.

O szczegółach projektu i naborze uczestników będziemy informować na naszej stronie internetowej. Wkrótce opublikowane zostaną dokumenty formalne niezbędne w procedurze rekrutacji do projektu. Zapraszamy do śledzenia aktualności na temat realizacji projektu.

Logotyp PFRON

NABÓR DO PROJEKTU