Centrum pomocy interwencyjnej dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja Sustinae w okresie 01.08.2022 – 31.07.2023 realizuje projekt pt. „Centrum pomocy interwencyjnej dla uchodźców z Ukrainy” w ramach programu „Wspieramy Ukrainę 2022” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt jest finansowany ze środków programu Wspieramy Ukrainę.

Projekt adresowany jest do min. 90 osób pochodzących z Ukrainy, przebywających aktualnie na terenie Krakowa i okolic, będących w wieku aktywności zawodowej (tj. 18 – 59 lat dla kobiet

i 18 – 64 lata dla mężczyzn), które przekroczyły granicę Polski po dn. 24.02.2022 r. i posiadają prawo do legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia (zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z późniejszymi zmianami).

Oferowane formy wsparcia:

  • poradnictwo informacyjne (skierowane do ok. 90 osób, realizowane w wymiarze 288 h/projekt);
  • doradztwo zawodowe (skierowane do ok. 50 osób, realizowane w wymiarze 288 h/projekt);
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne i inne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników (skierowane do ok. 10 osób, realizowane w wymiarze 72 h/projekt).

Wsparcie realizowane będzie w języku ukraińskim oraz przy pomocy tłumacza języka ukraińskiego.

Centrum czynne jest w każdy wtorek (09.30 – 15.30) i czwartek (09.30 – 15.30)
przy ul. Szlak 65 pok. 601 w Krakowie.
Tel. +48 785 058 964

INFOUKR@FUNDACJASUSTINAE.ORG

Usługi świadczone przez Centrum są bezpłatne

www.fed.org.pl

https://fed.org.pl/wspieramy-ukraine/

https://pafw.pl/

Wpieramy ukrainę logo
Fundacja edukacja dla demokracji logo
Polsko amerykańska fundacja wolności logo