CZAS NA STAŻ – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 4 listopada 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób                                                                                             z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób                                              z niepełnosprawnościami w administracji publicznej.

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD): 6 h/os. – obligatoryjne dla wszystkich 113 os,
 • Poradnictwo zawodowe wspierające beneficjentów projektu w zakresie: rozwoju kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy, profesjonalnej autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, automotywacji,
 • Wsparcie trenera pracy/asystenta ON, dla osób wymagających tej formy wsparcia,
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla osób, które w IPD wspólnie z doradca zawodowym wskażą taką potrzebę,
 • Staże  w administracji i służbie publicznej dla 113 osób,
 • Stypendia stażowe  w wysokości 2500 brutto, brutto,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż w 1 m-c trwania stażu.

MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Spraw Cudzoziemców

Państwowa Inspekcja Pracy, Dział Analiz

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD 04.11.2019  DO WYCZERPANIA MIEJSC

W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • W WIEKU AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ,
 • POSIADAJĄCE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE ROWNOWAŻNE,
 • POSIADAJĄCE STATUS NA RYNKU PRACY: bezrobotnyposzukujący pracy lub nieaktywny zawodowo – nie wykonujący żadnej pracy zarobkowej,
 • GOTOWE DO REALIZACJI INDYWIDULANEGO PLANU DZIAŁANIA zmierzającego do aktywizacji zawodowej=podjęcie stażu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: rekrutacjaSZ@fundacjasustinae.orgtel. +48 695 001 751, Adres: ul. Szlak 65, Kraków