CZAS NA STAŻ – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” ZAKOŃCZENIE REALIZACJI

FUNDACJA SUSTINAE  informuje,  że 31 grudnia 2021 roku kończy realizację projektu  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU było wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób   z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej.

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU OFEROWALIŚMY NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

  • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD):
  • Poradnictwo zawodowe wspierające beneficjentów projektu w zakresie: rozwoju kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy, profesjonalnej autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, automotywacji,
  • Wsparcie trenera pracy/asystenta ON, dla osób wymagających tej formy wsparcia,
  • Kursy i szkolenia zawodowe dla osób, które w IPD wspólnie z doradca zawodowym wskażą taką potrzebę,
  • Staże  w administracji i służbie publicznej,
  • Stypendia stażowe  w wysokości 2500 brutto, brutto,
  • Zwrot kosztów dojazdu na staż w 1 m-c trwania stażu.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, o szczegółach poinformujemy po zatwierdzeniu złożonych sprawozdań.

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi rekrutacjami do trwających projektów, w których wsparcie znajdują osoby z niepełnosprawnościami – zakładka Projekty PFRON, Projekty UE, Projekty UMK