HARMONOGRAM WSPARCIA WRZESIEŃ 2020 r. (POWR.01.02.01-14-0010/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc WRZESIEŃ 2020 r. dla uczestników projektu 

„Warszawskie Centrum Animacji Kariery Osób Młodych” (POWR.01.02.01-14-0010/18)

HARMONOGRAM WSPARCIA WRZESIEŃ 2020 r