HARMONOGRAM WSPARCIA_ LIPIEC 2022 (nr POWR.01.05.01-00-0011/20))

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc lipiec 2022 dla uczestników projektu Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr POWR.01.05.01-00-0011/20)

Harmonogram na LIPIEC 2022

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU