HARMONOGRAM WSPARCIA_ LUTY 2022 (NR POWR.01.05.01-00-0011/20)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LUTY  2022 dla uczestników projektu Motywacja – energia – praca! Program aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa małopolskiego” (nr POWR.01.05.01-00-0011/20)

Harmonogram na LUTY 2022

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU