Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae w okresie od  1 czerwca 2019 roku do 31 października 2021 roku realizuje zadanie publiczne pt. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Oferujemy:

  • wsparcie specjalistyczne: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych
  • szkolenia zawodowe i budujące kompetencje zawodowe uczestników
  • możliwość realizacji 3 – miesięcznych staży zawodowych.

– Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością na podstawie umowy z Gminą Miejską Kraków,. Wartość dofinansowania 1 023 555 zł,  okres realizacji 01.06.2019 – 30.10.2021.
Objęcie wsparciem 90 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, niepracujących i zamieszkałych na terenie GMK; rodzaje wsparcia: praca socjalna, doradztwo zawodowe, trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych, specjalistyczne poradnictwo prawne, szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne, staże zawodowe. Projekt w trakcie realizacji.

Zapraszamy niepracujących mieszkańców Krakowa, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności do kontaktu z Klubem Integracji Społecznej:

Dokumenty projektu

Regulamin uczestnictwa