Klub Integracji Społecznej

Fundacja Sustinae w okresie od  1 czerwca 2019 roku do 31 października 2021 roku realizuje zadanie publiczne pt. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Oferujemy:

  • wsparcie specjalistyczne: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, trening umiejętności psychospołecznych i zawodowych
  • szkolenia zawodowe i budujące kompetencje zawodowe uczestników
  • możliwość realizacji 3 – miesięcznych staży zawodowych.

Zapraszamy niepracujących mieszkańców Krakowa, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności do kontaktu z Klubem Integracji Społecznej:

Fundacja Sustinae

Klub Integracji Społecznej

ul. Szlak 65, 31 – 153 Kraków

tel. 728 430 907

kis@fundacjasustinae.org