Program Aktywizacja i Integracja realizowany w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich – II edycja

W dn. 30.06.2016 Fundacja Sustinae zakończyła realizację I edycji Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich. W ramach zadania wsparciem objęto 30 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Uczestnicy wzięli udział w 2 – miesięcznym cyklu szkoleniowo – poradniczym, mającym na celu wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W dn. 14.07.2016 Fundacja Sustinae rozpoczęła realizację II edycji zadania, skierowanego do 10 mieszkańców Siemianowic Śląskich.