Program Aktywizacja i Integracja realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich

Fundacja Sustinae na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja.
W projekcie skierowanym do mieszkańców Siemianowic Śląskich weźmie udział 30 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy. W ramach zadania w okresie 02.05 – 31.10.2016 r. zostaną zorganizowane trzy 2 – miesięczne cykle grupowego poradnictwa specjalistycznego. W ramach każdego cyklu odbędzie się 240 godzin warsztatów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w ramach działań z zakresu integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.

 

logo_PUP Siemianowice Śl.