Szanowni Państwo, 

W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, informujemy, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” odbywają się w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną na następujące adresy email: 

3..2..1.. absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów
i absolwentów z niepełnosprawnościami
 – w ramach pilotażowego programu Absolwent na podstawie umowy z PFRON. Wartość dofinansowania 1 340 102 zł, okres realizacji 01.09.2019 – 30.09.2023.


Objęcie wsparciem 160 osób z niepełnosprawnościami – absolwentów uczelni wyższych lub studentów ostatnich 2 semestrów studiów, miejsce realizacji: Małopolska, Mazowsze, Śląsk, Podkarpacie, projekt realizowany w dwóch rundach (I runda 01.09.2019 –  30.09.2021, II runda 01.10.2021 – 30.09.2023).  Rodzaje wsparcia: doradztwo zawodowe (przygotowanie
i wdrożenie IPD), wsparcie asystenta rynku pracy, wsparcie trenera aktywizacji, trening pracy, szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne, staże zawodowe, dodatki motywacyjne dla uczestników. Projekt w trakcie realizacji.

Zapraszamy do kontaktu! Rekrutacja do projektu trwa do momentu wyczerpania miejsc. 

Informujemy również, że dokonano aktualizacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

NABÓR DO PROJEKTU