Rozeznanie rynku nr 4/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 29.06.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/ TK_I_2_SLK/2020 z dnia 29.06.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Grafik komputerowy- programy ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW, INDESIGN”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez firmę AS Edukacja Marcin Batko, ul. Mariacka 33, Katowice.