O PROJEKCIE
Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością”.
Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.

DLA KOGO
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
– posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
– są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
– mieszkają na terenie województwa: małopolskiego, mazowieckiego lub śląskiego
– w przypadku kobiet w wieku między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia
– są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
– Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
– Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
– Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy;
– Wsparcie asystenta rynku pracy;
– Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, trener aktywizacji);
– Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
– Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;
– Otrzymanie zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

NABÓR DO PROJEKTU