WYNIK ROZEZNANIA RYNKU 1/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 1/SZ/TK_MAZ_I_3/2022

Z DNIA 12.01.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy z elementami Word i Excel” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo[1]edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w  zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez firmę NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 00-023 przy ul. Widok 8