WYNIK ROZEZNANIA RYNKU 2/SZ/TK_MAZ_I_3/2022 Z DNIA 12.01.2022R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 2/SZ/TK_MAZ_I_3/2022

Z DNIA 12.01.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Asystent działu z wykorzystaniem Word i Excel” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo[1]edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w  zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej przez firmę NEXTEL Joanna Orczyk z siedzibą w  Malborku 82-200 przy ul. Sikorskiego 45