WYNIK ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_II_MAZ/2021 Z DNIA 18.11.2021R.

W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku NR 1/SZ/TK_II_MAZ/2021  Z DNIA 18.11.2021R. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Excel poziom podstawowy z 

elementami poziomu średniozaawansowanego” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery  – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja”  informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert) złożonej  przez firmę NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8.