Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13.05.2021r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 13.05.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę  NEXTEL Joanna Orczyk  z siedzibą w Malborku, przy ul. Sikorskiego 45, 82-200 Malbork.