Wyniki rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 16.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 1/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 16.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z  obsługą programów Word i Excel”  dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę  NEXTEL Joanna Orczyk z siedzibą w Nowym Stawie przy Placu Pułaskiego 4//1, 82-230 Nowy Staw.