Wyniki rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 16.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 2/SZ/TK_I_2_MAZ/2020 z dnia 16.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „MS Office pakiet: Word + Excel (od podstaw do poziomu średniozaawansowanego)” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o., pl. J. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.