W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021 z dnia 09.07.2021r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Pakiet MS Office z obsługą programów Word, Excel i PowerPoint”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę  NEXTEL Joanna Orczyk  z siedzibą w Malborku, przy ul. Sikorskiego 45, 82-200 Malbork.

NABÓR DO PROJEKTU