Wyniki rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 20.08.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 20.08.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Specjalista ds. kadr i płac”  dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J. Kowalik, J. Suczyńska spółka cywilna z siedzibą w  Nowym Sączu przy ul. Starodworskiej 11d,  33-300 Nowy Sącz.