Wyniki rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 21.07.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_I_2_MAŁ/2020 z dnia 21.07.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Referent biurowy z  obsługa programów Word i Excel”  dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę  AS Edukacja Marcin Batko, ul. Mariacka 33, Katowice.