Wyniki rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 03.09.2020r.

W związku z zapytaniem ofertowym  w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_II_MAŁ/2020 z dnia 03.09.2020r. na przeprowadzenie szkolenia  pn. „Magazynier z obsługą wózków widłowych” dla uczestników projektu pn. „Tytani Kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert )  złożonej przez firmę Centrum Kompetencji i Szkolenia Dominika Michalska z siedzibą w  Krakowie  przy ul. K. Makuszyńskiego 4a/4,   31-752 Kraków.