Wyniki zapytania ofertowego nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAZ z dnia 01.08.2022

W związku z ponownym zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr IN_01/08/2022/W-ON1_2/MAZ z dnia 01.08.2022 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Zawodowy kurs masażu I i II stopnia” dla Uczestników Projektu pn. „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU