ZAPYTANIA OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytania ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” 

finansowanego ze środków PFRON:

·       „Kosztorysowanie robót budowlanych” – zapytanie ofertowe nr IN_01/09/2021/W-ON_1/MAŁ

Zapytanie ofertowe

Załącznik

·       „Szkolenie zawodowe – kucharz” – zapytanie ofertowe nr IN_02/09/2021/W-ON_1/PDK

Zapytanie ofertowe

Załącznik

W każdym szkoleniu będzie brał udział jeden uczestnik ww. projektu.