ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Fundacja Sustinae ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zawodowego w ramach projektu „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków PFRON:

·       „Front-end Developer – poziom podstawowy” – zapytanie ofertowe nr IN_01/10/2021/W-ON_1/MAŁ

Zapytanie ofertowe nr IN_01/10/2021/W-ON_1/MAŁ

Załącznik nr 1 do zapytania