Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego nr 01/07/2022/W-ON1_2/MAŁ

W związku z realizowanym II etapem projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” zgodnie z umową nr ZZO/000337/06/D, Fundacja Sustinae w ramach realizacji zasady konkurencyjności kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia zawodowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIA RYNKU