ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 1/SS/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej ( na realizację  kursu pn.  „Magazynier z obsługą wózków widłowych” ) w celu rozeznania rynku.

Oferty cenowe zawierające co najmniej opis sali, metraż i liczbę miejsc dla uczestników szkolenia, rozkład pomieszczeń, cenę brutto w przeliczeniu na godziny i dostępność (harmonogram) w okresie 21.09.2020 -16.10.2020; na realizację powyższej usługi prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org lub dostarczyć do biura projektu: Kraków 31-153; ul. Szlak 65 p. 302. najpóźniej do dnia 10.09.2020 do godziny 16.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU