ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 2/SZ/TK_I_2__MAZ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „MS Office pakiet: Word + Excel (od podstaw do poziomu średniozaawansowanego)”, obejmującego tematykę w zakresie m.in.              I. praca z dokumentami, formatowanie tekstu, listy, tabele, grafika, drukowanie II. Wprowadzanie danych, formatowanie tekstu, liczb i tabel, podstawowe operacje matematyczne i funkcje, sortowanie, filtrowanie, wykresy i inne.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy (w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 03.08.2020 – 28.08.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_mazowsze@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 23.07.2020r. do godziny 14.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU