Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pakiet MS Office z obsługą programów Word, Excel i PowerPoint” obejmujące tematykę w zakresie pracy na komputerze w programie Word, Excel i PowerPoint.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego