W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 04.03.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik  biurowy – wirtualna asystentka” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert ) złożonej przez firmę Mati Consulting Szkolenia, ul. Mchy 6, 63-130 Książ Wlkp

NABÓR DO PROJEKTU