Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 3/SZ/TK_II_MAZ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery -program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-biurowy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania