ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NR 4/SZ/TK_I_2__MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Referent biurowy z obsługa programów Word i Excel” obejmującego tematykę w zakresie m.in. prawidłowej praktyki w osobistej, mailowej i telefonicznej obsłudze klienta, obsługi urządzeń biurowych, pracy na komputerze w programie Word ( sporządzanie pism, listów, raportów, notatek…) oraz Excel, zagadnienia z ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentów, pracy w sekretariacie, obsługi trudnego klienta, savoir- vivre w pracy w biurze i in.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 03.08.2020 – 31.08.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 27.07.2020r. do godziny 16.00. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CELU ROZEZNANIA RYNKU