W związku z zapytaniem ofertowym w celu rozeznania rynku nr 4/SZ/TK_II_2_SLK/2021 z dnia 04.03.2022r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik biurowy z elementami Excel podstawowy i średniozaawansowany” dla uczestników projektu pn. „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością. II edycja” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z określonym w zapytaniu kryterium oceny ofert ) złożonej przez firmę Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego, ul. Sienkiewicza 15 43-100 Tychy

NABÓR DO PROJEKTU