Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_I_3_MAŁ/2021

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością”  zgodnie z umową nr ZZO/000272/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „ Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”, obejmującego tematykę w zakresie m.in.  elementów prawa pracy, rekrutacji i oceny pracowników w oparciu o kompetencje, motywowanie i dyscyplinowanie w miejscu pracy, redagowania pism i listów, obsługi sekretariatu, obsługi programów  Word i Excel, podstawowych obowiązków pracownika administracyjno – biurowego oraz organizacji biura.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania