Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr 5/SZ/TK_II_MAŁ/2020

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z  niepełnosprawnością. II edycja ”  zgodnie z umową nr ZZO/000303/06/D, Fundacja Sustinae kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia pn. „Specjalista ds. obsługi  sklepu internetowego i organizacji pracy w biurze” obejmującego tematykę w zakresie m.in. opisywania towaru/usługi z wykorzystaniem dobrych praktyk marketingu i reklamy, obróbki i edycji zdjęć, zasad tworzenia ofert, mailowej i telefonicznej obsługa klienta, programów MS Word, Excel,  PowerPoint , organizacji pracy i  savoir- vivre w pracy w biurze  i in.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto za godzinę szkoleniową pracy ( w tym materiały dla uczestników) wraz z informacją o dostępności powyższej usługi w okresie 15.10.2020 – 13.11.2020, prosimy przesłać drogą mailową na adres tk_malopolska@fundacjasustinae.org najpóźniej do dnia 01.10.2020r. do godziny 16.00

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik do zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku