„Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE w okresie 4 listopada 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wejście beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, a jednocześnie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w […]