KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 01/2018/I EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO,   PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 02.10 – 31.10.2018  DO PROJEKTU: „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18) WYNIKI_I EDYCJA

FUNDACJA SUSTINAE ROZPOCZYNA REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ…” – RERKUTACJA JUŻ TRWA

O PROJEKCIE Fundacja Sustinae w okresie 01 października 2018 roku – 31 października 2019 roku realizuje projekt „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_ WRZESIEŃ 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy  harmonogram wsparcia na miesiąc WRZESIEŃ 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)”   HARMONOGRAM WSPARCIA_WRZESIEŃ 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA_ SIERPIEŃ 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy  harmonogram wsparcia na miesiąc SIERPIEŃ 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_SIERPIEŃ 2018

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)”   HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

HARMONOGRAMU WSPARCIA_ LIPIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LIPIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_LIPIEC 2018

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

Aktualizacja regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,   Z związku z waloryzacją zasiłku dla osób bezrobotnych aktualizacji uległ regulamin  przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów dojazdu w punktach dotyczących wynagrodzeń stażowych oraz stypendiów szkoleniowych. Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2018 r.   Regulamin obowiązujący od 01.06.2018 r.  

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WSPARCIA_ CZERWIEC 2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2018 dla uczestników projektu „Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)” HARMONOGRAM WSPARCIA_CZERWIEC 2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 08/2018/VIII EDYCJA

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 01.05 – 20.05.2018 MAJ 2018 DO PROJEKTU: Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego (POWR.01.02.01-12-0024/17)   WYNIKI_VIII EDYCJA