KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LISTY RANKINGOWEJ NR 01/VI EDYCJA POWR.01.03.01-00-0037/18

SZANOWNI PAŃSTWO,

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI REKRUTACJI ZA OKRES: 01.03 – 31.03.2019  DO PROJEKTU: „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (POWR.01.03.01-00-0037/18)

WYNIKI_V EDYCJA