STAŻYSTA W MINISTERSTWIE FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Wydział Kwalifikowalności Wydatków i Monitorowania Nieprawidłowości

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacjiw ramach projektu „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2” na stanowisko:STAŻYSTA W MINISTERSTWIE...