Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od 01 maja 2022r. do 30 kwietnia 2025r. realizuje zadanie publiczne pn. „Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością”. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej...