Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae w okresie od  14 września 2020r. do 30 kwietnia 2022r. realizuje zadanie publiczne pt. Świadczenie usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Realizacja zadania polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością […]

HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2021 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc LUTY 2021 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)     HARMONOGRAM WSPARCIA_LUTY 2021

HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2021 (POWR.01.03.01-00-0037/18)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia na miesiąc STYCZEŃ 2021 dla uczestników projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego” (POWR.01.03.01-00-0037/18)     HARMONOGRAM WSPARCIA_STYCZEŃ 2021